Z inicjatywy Fundacji Kocham Maków, powstał portal związany z cmentarzem parafialnym w Makowie Mazowieckim.

Czy tego typu wyszukiwarki funkcjonują na innych cmentarzach?
Tak, ale są bardzo mało powszechne. Wiemy o kilku może kilkunastu, głównie na dużych nekropoliach. Śmiało można stwierdzić, że tego typu wyszukiwarka jest nowością w sakli kraju.


Kto był pomysłodawcą serwisu?
Tworzenie portalu trwało ponad 2 lata. Jego pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Jerzy Zelman. Wiceprezes Fundacji Kocham Maków, miłośnik Makowa i oddany społecznik. Po jego śmierci tytaniczną, pracę wykonała Anna Pawlik- dyplomowana nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. Współorganizatorka cyklu miejskich i powiatowych konferencji na temat historii miasta oraz Konferencji Językowej Polonistów. Interesuje się zagadnieniami związanymi z regionem. Realizowała projekty edukacyjne związane z historią Makowa Mazowieckiego.


W jaki sposób wyszukiwarka została stworzona?
Inwentaryzacja cmentarza, wykonanie zdjęć i planów sytuacyjnych wymagało mnóstwa czasu spędzonego na cmentarzu i przed komputerem. Napotkaliśmy też sporo problemów technicznych związanych z programowaniem baz danych. Na szczęście większość z nich udało się pomyślenie rozwiązać. Po wstępnych ustaleniach z proboszczem doszliśmy do wniosku, że aktualizacji będziemy dokonywać raz w roku. Myślę, że to wystarczające. Każdy grób został sfotografowany. Zdjęcia będą dodawane sukcesywnie. Szacujemy, że do końca roku wszystkie zdjęcia będą już w serwisie.
Aktualność danych:
•    30.01.2015r. w sektorach A, B, C, D, E, F, G, H, 9, 11
•    w lipcu 2015r. w sektorach 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
•    4.08.2015r. we wszystkich sektorach na nowej części cmentarza
Zmarli, którzy zostali pochowani później, zostaną włączeni do bazy danych na koniec roku.

Czy to już ostateczna wersja serwisu?
To dopiero pierwszy etap. Kolejnym krokiem będzie oznaczanie sektorów na cmentarzu. Tak by odnalezienie mogiły było łatwiejsze. Wirtualna Nekropolia Makowska to nie tylko wyszukiwarka miejsc pochówku. W serwisie znajduje się wiele ciekawych informacji na temat cmentarza parafialnego i innych, historycznych miejscach  pochówku na teranie Makowa. Można się np. dowiedzieć ile lat miała najstarsza pochowana w Makowie osoba lub ilu stulatków spoczywa na cmentarzu.
Większość prac wykonaliśmy samodzielnie. Wiele godzin społecznej pracy, dającej ogromną satysfakcję. Część prac informatycznych zleciliśmy fachowcom.  Realizację projektu bardzo przyspieszyła dotacja z Urzędu Miejskiego w ramach konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego.