Fundacja Kocham Maków serdecznie dziękuje p. Małgorzacie Bielackiej za współpracę, a szczególnie za pomoc przy inwentaryzacji cmentarza.