Wyszukiwarka miejsc pochówku to proste narzędzie ułatwiające znalezienie miejsca spoczynku bliskich nam osób na cmentarzu Parafialnym w Makowie Mazowieckim. Jego pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Jerzy Zelman. Wiceprezes Fundacji Kocham Maków, miłośnik Makowa i oddany społecznik. Po jego śmierci tytaniczną, pracę wykonała Anna Pawlik- dyplomowana nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. Współorganizatorka cyklu miejskich i powiatowych konferencji na temat historii miasta oraz Konferencji Językowej Polonistów. Interesuje się zagadnieniami związanymi z regionem. Realizowała projekty edukacyjne związane z historią Makowa Mazowieckiego.

Inwentaryzacja cmentarza, wykonanie zdjęć i planów sytuacyjnych wymagało mnóstwa czasu spędzonego na cmentarzu i przed komputerem.  Owocem naszej pracy jest wirtualna wyszukiwarka miejsc spoczynku.. Zapraszamy do korzystania i dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami.

Prezes Fundacji Kocham     

MakówBartosz Packo        

 Podziękowanie
Fundacja Kocham Maków serdecznie dziękuje p. Małgorzacie Bielackiej za współpracę, a szczególnie za pomoc przy inwentaryzacji cmentarza.